V sobotu odpoledne jsme za vyrazili na strastiplnou cestu do Krásného Dvora, městečka se zámkem a velký parkem a lesoparkem, nedaleko Žatce, kde se právě běžel middle. V parku (lese) jsme tak najdeme mnoho romantických staveb, například Novogotický templ, Panův templ, Gloriet, Obelisk či Lusthaus. V lese byla skvělá viditelnost, ale taky dost podrostu, jam a jamek a taky jedno údolí, které se skoro nedalo vyšplhat. Trať měřila jen 4,7 km a tak jsem tušil hodně rychlý závod.

Trať nebyla překvapivě tak jednoduchá jak jsem čekal. Jamky schované v podrostu nebo nevýrazná údolíčka v rozplizlích hustnících vyadovaly opatrnější náběhy. Docela jsem si i dal do těla při výběhu kopců. Takže to rozhodně nebylo úplně zadarmo. Nakonec jsem to šel za 27 minut. Na middle docela slušný :). Vyhrál jsem pouze o 13 vteřin nad Jirkou Valešem, ale náramně jsem si závod užil.

MAPA

 

You may also be interested in

Krásný middle v krásném dvoře