Zajímavá Liga Vysočiny

O volném víkendu jsem se vypravil na oblasťák na své rodné Vysočině. Běželo se mistrovství oblasti na middlu. Pořadatelé slibovali zajímavý závod na úplně nové mapě. Závodní prostor byl situován nad přehradou Dalešice a mapa byla ze třech stran obklopená vodou, což se jen tak nevidí. Terén byl poměrně různorodý. Většinu prostoru tvořil spíš než vysočinský už typický jihomoravský les. Smíšený les s množstvím podrostu (bohužel taky i kopřiv) protkaný na několika místech erozními rýhami a údolími. Ve svahu nad přehradou byl terén dosti odlišný. Byl zde čistý les s množstvím kamenů i skal, který byl často velmi rozbitý i pod nohama tak, že skoro znemožňoval běh. Rozhodně velmi zajímavý závod a důstojné mistrovství oblasti.

V závodě se dělaly velké chyby. Já jsem na čtyřech kontrolách ztratil dohromady přes pět minut! Bohužel jedna z chyb, na konrole 3, kde mimochodem chybovala větší část startovního pole, byla zapříčiněna spíše nepřesnou mapou, než nepozorností závodníků. To byla asi jediná kaňka na jinak povedeném závodě.

Další dvě velké chyby se  odehrály ještě ve svahu, kde se běžela úvodní část závodu. Na šestku jsem se v mapě přehlédl a odběhl jsem směrem na devítku. Když jsem si to uvědomil, tak jsem to pak ještě zbytečně rval přes hustník, který nebyl úplně dobře průběžný.

Na devítku jsem špatně v kameném poli realizoval postup a dostal jsem se zbytečně vysoko, někam k páté kontrole a chvíli jsem vůbec nevěděl, kde vlastně jsem.

Poslední z velkých chyb přišla na devatenáctku, kde jsem na konci postupu špatně obíhal hustník a v takovém rozplizlém lese jsem se zbytečně moc stočil.

I přes dusno, které panovalo jsem zbytek závodu odběhl fyzicky důstojně, a tak i přes takové obrvoské chyby to stačilo na druhé místo, tři minuty za Chlupem. Ostatní pravděpodobně chybovali ještě mnohem více. Pořadatelé z Třebíče rozhodně naplnili očekávání a uspořádali velmi pěkný a zajímavý závod.

MAPA